برچسب: galaxy

کهکشان اندرومدا 2

کهکشان اندرومدا

کهکشان اندرومدا یا M31 با فاصله تقریبی 2.5 میلیون سال نوری، بزرگترین همسایه کهکشان راه شیری محسوب می شود. قطر آن 260 هزار سال نوری است و یکی از ده کهکشانی است که با چشم غیرمسلح از زمین...