برچسب: مقاله پزشکی

دانلود مقالات ترجمه شده پزشکی، زیست، آزمایشگاه 0

مقالات ترجمه شده پزشکی، زیست، آزمایشگاه

1.Whole blood impedance aggregometry for the assessment of platelet function in patients with congestive heart failure (EPCOT Trial)   اگرگومتری امپدانس خون کامل برای ارزیابی عملکرد پلاکتهای خون در بیماران مبتلا به CHF (آزمایش EPCOT) 2.Evaluation of RT-PCR to Detect...