برچسب: مقاله شیمی

دانلود مقالات ترجمه شده شیمی و مکانیک 0

مقالات ترجمه شده مکانیک و شیمی

1.Silicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications  سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی (2004) 2.Reactive Distillation: Control Structure and Process Design for Robustness  تقطیر واکنشی: ساختار کنترل و طراحی فرآیند برای دستیابی به...