برچسب: مریخ نورد روح، مریخ نورد شبه، مریخ نورد اسپیریت، مریخ نورد اسپریت

مریخ نورد اسپیریت 0

مریخ نورد اسپیریت

مریخ نورد اسپریت (spirit) و فرصت (opportunity) در واقع دو وسیله کاملا مشابه بودند که در اوایل سال 2004 در دو سوی مقابل مریخ فرود آمدند. اگرچه این وسایل برای انجام ماموریت های اکتشافی به مدت سه ماه...