برچسب: قمرهای مریخ

قمرهای مریخ 1

قمرهای مریخ

مریخ دارای دو قمر کوچک است که فوبوس و دیموس نامیده می شوند. فوبوس و دیموس هر دو در سال 1877 توسط آساف هال ستاره شناس آمریکایی کشف شدند. به نظر می رسد مواد تشکیل دهنده این دو قمر شبیه مواد...