برچسب: شبکه فضای عمیق، deep space network، DSN، شبکه فضای دور دست

شبکه فضای عمیق 1

شبکه فضای عمیق

شبکه فضای عمیق (Deep Space Network) یا DSN یک شبکه بین المللی از آنتن ها است که برای ارتباط با فضاپیماها در ماموریت های بین سیاره ای و همچنین مشاهدات رادیویی نجومی به کار می رود. این شبکه،...