برچسب: بمب اتمی، بمب تزار، atomic bomb، انفجار اتمی، بزرگترین انفجار اتمی، قوی ترین انفجار اتمی

انفجار اتمی 8

قوی ترین بمب اتمی آزمایش شده تا به امروز

بمب هیدروژنی «تزار» (Tsar) یا AN-602 ساخت شوروی سابق، قوی ترین بمب  آزمایش شده تا به امروز بوده است. قدرت انفجار این بمب معادل 50 میلیون تن تی ان تی، یعنی ده برابر کل مهمات منفجر شده در جنگ...