برچسب: بانک مقاله آماده

دانلود مقالات کامپیوتر و آی تی 0

مقالات ترجمه شده کامپیوتر و آی تی

1. A supervised learning approach for imbalanced data sets یک رویکرد یادگیری نظارتی برای مجموعه های داده نامتوازن 2.A supervised learning approach for imbalanced data sets مروری بر نوشتاهای یادگیری نیمه نظارتی 3.   NCBI GEO: archive for...