برچسب: ان ال پی، NLP، قانون جذب، جاذبه کائنات

امواج مغزی 2

درباره قانون جذب و NLP

NLP در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی به طور روشن مطرح شد. این اصطلاح اشاره دارد به ارتباط بین فرایندهای عصبی (N: Neuro) ، زبان (L: linguistic) و الگوهای رفتاری که از طریق تجربه (P:programming) بدست می آیند و...