دسته: بانک مقالات ترجمه شده

مجموعه ای از مقالات ترجمه شده در رشته های مختلف

دانلود مقالات کشاورزی و تغذیه 2

مقالات ترجمه شده کشاورزی و تغذیه

1.Formation and identification of nitrosylmyoglobin by Staphylococcus xylosus in raw meat batters: A potential solution for nitrite substitution in meat products  بررسی و شناسایی نیتروزیل میوگلوبین به وسیله استافیلوکوکوس گسیلوس در خمیر گوشت خام: یک راه حل بالقوه...

دانلود مقالات ترجمه شده شیمی و مکانیک 0

مقالات ترجمه شده مکانیک و شیمی

1.Silicones as a Material of Choice for Drug Delivery Applications  سیلیکون به عنوان یک ماده انتخابی برای کاربردهای دارورسانی (2004) 2.Reactive Distillation: Control Structure and Process Design for Robustness  تقطیر واکنشی: ساختار کنترل و طراحی فرآیند برای دستیابی به...

دانلود مقالات عمران و ترافیک 0

مقالات ترجمه شده عمران و ترافیک

1.MEDIUM-SIZED PUBLIC-TRANSPORT-CITY IN THE FUTURE  حمل و نقل عمومی شهرهای با اندازه متوسط در آینده (2008) 2.Harmonious Relations of Transportation Energy Consumption in Integrated Transport Development روابط هماهنگ مصرف انرژی حمل و نقل در توسعه حمل و نقل...

دانلود مقالات ترجمه شده پزشکی، زیست، آزمایشگاه 0

مقالات ترجمه شده پزشکی، زیست، آزمایشگاه

1.Whole blood impedance aggregometry for the assessment of platelet function in patients with congestive heart failure (EPCOT Trial)   اگرگومتری امپدانس خون کامل برای ارزیابی عملکرد پلاکتهای خون در بیماران مبتلا به CHF (آزمایش EPCOT) 2.Evaluation of RT-PCR to Detect...

دانولد مقالات ترجمه شده مدیریت و اقتصاد 0

مقالات ترجمه شده مدیریت و اقتصاد

1.Internet-based e-shopping and consumer attitudes:an empirical study (2001) خرید الکترونیکی مبتنی بر اینترنت و گرایشات مشتری: یک مطالعه تجربی 2.European banking: An overview (2007) بانکداری اروپایی: مرور کلی 3.  Online banking: a field study of drivers, development, challenges, and...

دانلود مقالات کامپیوتر و آی تی 0

مقالات ترجمه شده کامپیوتر و آی تی

1. A supervised learning approach for imbalanced data sets یک رویکرد یادگیری نظارتی برای مجموعه های داده نامتوازن 2.A supervised learning approach for imbalanced data sets مروری بر نوشتاهای یادگیری نیمه نظارتی 3.   NCBI GEO: archive for...