دسته: علمی

ترجمه مطالب علمی گوناگون

انفجار اتمی 8

قوی ترین بمب اتمی آزمایش شده تا به امروز

بمب هیدروژنی «تزار» (Tsar) یا AN-602 ساخت شوروی سابق، قوی ترین بمب  آزمایش شده تا به امروز بوده است. قدرت انفجار این بمب معادل 50 میلیون تن تی ان تی، یعنی ده برابر کل مهمات منفجر شده در جنگ...

امواج مغزی 2

درباره قانون جذب و NLP

NLP در اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی به طور روشن مطرح شد. این اصطلاح اشاره دارد به ارتباط بین فرایندهای عصبی (N: Neuro) ، زبان (L: linguistic) و الگوهای رفتاری که از طریق تجربه (P:programming) بدست می آیند و...