دسته: هوافضا

امواج گرانشی 0

امواج گرانشی

آلبرت انیشتن در تئوری نسبیت عام خود که در سال 1915 منتشر شد، به وجود امواج گرانشی اشاره کرد. مطابق با این تئوری، فضا و زمان با هم مرتبط هستند و یک مفهوم جدید به نام فضا-زمان را...