همکاری با ما

1. ترجمه انگلیسی به فارسی
2. ترجمه فارسی به انگلیسی
3. ترجمه سایر زبان ها
4. تایپ
5. کار با نرم افزارهای مختلف از جمله SPSS ، Catia و غیره
————————————————————————————————-
 بعضی از شرایط همکاری
– همکاری به صورت دورکاری است.
– برای شروع همکاری در ترجمه، متنی در حد یک صفحه به عنوان آزمون برای شما ارسال می شود.
————————————————————————————————-
دانلود فرم همکاری
 فرم تکمیل شده را از طریق یکی از روش های زیر ارسال فرمایید:
ایمیل: danesh118@gmail.com
تلگرام و سروش: danesh118  یا شماره 09192405030
 ————————————————————————————————-