ویژگی های ترجمه د.گ.ش

ویژگی های ترجمه در مرکز دانش گستر شریف

برای آنکه بتوان متنی را از یک زبان به یک زبان دیگر به درستی ترجمه کرد، چند عامل نقش کلیدی خواهند داشت، از جمله:

تسلط به صرف و نحو زبان مبدا و مقصد (صرف: شکل کلمات و معنای آنها؛ نحو: معنای کلمات در ترکیبات)

تسلط به موضوع

اما نکات فوق کلی و بدیهی هستند و بار آموزشی چندانی ندارند!


 بعضی از نکات تأثیرگذار در ترجمه یک متن تخصصی:

۱. تشخیص ساختار جمله در زبان مبدا

(فعل، فاعل، مفعول، قید و …).

۲. تبدیل ساختار جمله در زبان مبدا به ساختار جمله در زبان مقصد

(حتی اگر معنی دقیق آنها  هنوز برای مترجم روشن نباشد).

۳. دانستن معنی درست هر کلمه در جمله

(کلمات در جملات مختلف ممکن است معانی مختلفی داشته باشند)

۴. تشخیص کلمات تخصصی

متن های تخصصی به کلمات تخصصی بسیار حساس هستند و ترجمه نادرست یک کلمه می تواند کل متن را از ارزش ساقط کند. بنابراین در اینگونه متن ها هنر مترجم این است که تشخیص دهد چه کلمه ای تخصصی است (این کلمات ممکن است کلماتی بسیار معمولی باشند اما در متن تخصصی به معنای خاصی به کار گرفته شده باشند).

۵. تشخیص طرز فکر و طرز نگارش نویسنده متن اصلی

متن های مقالات تخصصی  اکثرا توسط افرادی از کشورهای مختلف نوشته می شوند که زبان اصلی آنها انگلیسی نیست. اگرچه مجلاتی که این مقالات را چاپ می کنند یک ناظر برای نظارت بر صحت گرامر مقاله دارند، ولی با این وجود بسیاری از این مقالات با ایرادات گرامری و نوشتاری فراوان مورد پذیرش و چاپ قرار می گیرند. بنابراین مترجمی که به صورت اصولی در حال ترجمه است در این متن ها دچار سردرگمی می شود و یا ترجمه غلطی را ارائه خواهد کرد. اما مترجم خبره با دقت در جملات نویسنده می تواند پی ببرد که نویسنده معمولا برای بیان یک جمله از چه نوشتاری استفاده می کند. این شیوه مشابه موضوع حل-مسئله (problem-solving) در مهندسی است.


علاوه بر خود ترجمه، خدمات زیر نیز به عنوان ارزش افزوده ارائه می شوند:

۱. کلیه ترجمه ها دارای گارانتی هستند و بعد از تحویل ترجمه، هرگونه نقص احتمالی به صورت رایگان برطرف خواهد شد. مدت زمان گارانتی حداکثر تا یک روز قبل از قیامت خواهد بود!

۲. در صورتی که کلمات تخصصی خاصی در متن وجود داشته باشد که معنی آنها در دیکشنری موجود نبوده و یا معنی آنها برای مترجم روشن نباشد، جهت حفظ امانت داری عین آن کلمات بدون ترجمه در متن گذاشته می شوند و یا برای ترجمه آنها با مشتری هماهنگی می شود (هیچ کس نمی تواند ادعا کند که همه کلمات تخصصی را به درستی می داند زیرا این کلمات هر روز در حال تولدی دوباره هستند). 

3. (عمدا خالی گذاشته شده!)

4. ترجمه هایی که به اندازه کافی زمان دارند، تا حد امکان روان و با نگارش صحیح فارسی و بدون غلط املایی نوشته می شود. صفحه بندی و تیتربندی نیز به صورت رایگان انجام می شود.


در صورت وجود نکته یا ابهام دیگر، تماس حاصل فرمایید.

با تشکر

سبزیان.